Reklamace a vrácení zboží

a) Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců. Záruka se vztahuje na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi.

b) Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí, jímž se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi.

c) K reklamaci je nutný doklad o nákupu a dodací list.

d) Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím.

Reklamační adresa provozovatele je Janů a syn s.r.o., Bílinská 351, 418 01 Bílina

e) Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou – na vlastní náklady – na adresu : Janů a syn s.r.o., Bílinská 351, 418 01 Bílina

Balík musí obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, dodacího dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefonní číslo, e-mail). Zboží, které bude zasláno na náklady provozovatele, nebude přijato.

f) Zpáteční dopravu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

g) V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové. V případě neoprávněné reklamace zákazník hradí náklady vzniklé provozovateli reklamováním zboží.

h) Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

i) Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti, přírodními živly nebo vyšší mocí.. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

j) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Jako spotřebitel má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.

Zboží je povinen vrátit neporušené a v původním obalu na adresu Janů a syn s.r.o., Bílinská 351, 418 01 Bílina

Kupující při odstoupení od smlouvy uhradí náklady za dopravu zboží k prodávajícímu.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme k zajištění funkčnosti webu, personalizaci obsahu našich webových stránek, shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a k přizpůsobení obsahu a reklam.

Více informací naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Nastavení soukromí

Zde si můžete upravit nastavení cookies a personalizace. Změny nastavení se projeví pouze pro prohlížeč a zařízení, které právě používáte.

Více informací